DOSTAWA

 1. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
 2. Sklep realizuje dostawę towaru na terytorium Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Zamówienia poza teren Polski wymagają inndywidualnej wyceny ustalanej ze Sklepem.
 3. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych, za pośrednictwem Poczty Polskiej średnio od 1 do 5 dni roboczych.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww terminach z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.
 6. Cennik dostaw i czas realizacji danego przewoźnika dostępny jest na stronie Sklepu w sekcji Dostawa.
 7. Jeśli w momencie odbioru przesylki Klient stwierdzi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencje osób trzecich, należy sporządzić protokół szkody oraz poinformować Sklep VIVA SHOP.

WYMIANA TOWARU

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.
 3. Koszt wysyłki Towaru na terenie Polski dostępny w sekcji Dostawa.
 4. W przypadku wymian realizowanych poza granicę kraju koszty przesyłki naliczane są indywidualnie.
 5. Towar Spersonalizowany nie podlega wymianie.
 6. Sklep VIVA SHOP nie przyjmuje paczek na koszt adresata ani za pobraniem.
 7. Wymieniany Towar musi byc kompletny (nie nosić śladów użycia, ani nie posiadać wad powstałych w trakcie użytkowania) Powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu. W przeciwnym przypadku Towar jako niepodlegający wymianie zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 8. Wymiana Towaru następuje w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

ZWROTY.

 1. Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, na podstawie przepisów prawa. Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni stosowne oświadczenie w formie pisemnej,  wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
 2. 14-dniowy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w zakresie Towarów Spersonalizowanych. „Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą”.
 4. Zwracany przez Klienta Towar musi byc kompletny (nie nosić śladów użycia, ani nie posiadać wad powstałych w trakcie użytkowania) Powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą,. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem punktu 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.